Quyết liệt thu ngân sách tháng cuối năm

- Năm 2022, với quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách tỉnh giao 2.700 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh cùng các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đang tập trung triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở dự toán năm, Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết từng tháng, từng quý; bám sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh theo từng địa bàn, chủ động tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai công tác thu ngân sách; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời chính sách thuế đến người nộp thuế. Đến giữa tháng 11, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.115 tỷ đồng, bằng 89,84% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 78,3% dự toán UBND tỉnh giao.

Cán bộ Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử Cục Thuế tỉnh hỗ trợ người nộp thuế trên phần mềm hóa đơn điện tử.

Chi cục Thuế Sơn Dương là đơn vị dẫn đầu về tiến độ thu ngân sách, đến nay đã hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Năm 2022, huyện Sơn Dương được UBND tỉnh giao thu 252 tỷ đồng, số thu lũy kế đến ngày 17-11 đạt gần 269 tỷ đồng, vượt dự toán được giao 17 tỷ đồng. Nhiều khoản thu có số thu cao như thu từ thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước...

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Sơn Dương cho biết: Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục đã triển khai quyết liệt các giải pháp thu nợ đọng, tổ chức cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ trên 90 ngày theo đúng quy định... Chi cục phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện rà soát các đầu điểm công trình khối lượng nghiệm thu bàn giao để đôn đốc kê khai kịp thời và nộp tiền thuế đúng thời hạn; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, lập hồ sơ quyết toán. Đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản còn nợ tiền thuế, Chi cục lập danh sách báo cáo UBND huyện để chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác thu nợ đảm bảo giảm tối đa các khoản nợ thuế.

Hiện nay, thành phố Tuyên Quang có số thu ngân sách là 490 tỷ đồng, đạt 70% dự toán UBND tỉnh giao, so với các địa bàn khác thì đạt thấp nhất. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 699 tỷ đồng, đồng chí Tạ Văn Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố Tuyên Quang - Yên Sơn cho biết, Chi cục đã xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thuế với phương châm bao quát, rà soát hết các nguồn thu để thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu. Chi cục đang phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của thành phố để tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; rà soát các đơn vị kê khai nộp thuế thấp yêu cầu giải trình và kê khai bổ sung… phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

Cán bộ Bộ phận “Một cửa” Cục Thuế tỉnh hỗ trợ người nộp thuế các thủ tục hành chính thuế.

Để đạt và vượt được kế hoạch thu ngân sách Nhà nước đề ra, những ngày còn lại của năm 2022, ngành Thuế tỉnh tập trung mọi nguồn lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế, triển khai quyết liệt chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế. Đối với những khoản thu gặp nhiều khó khăn như thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, ngành thực hiện kế hoạch tập trung thu nợ, cưỡng chế nợ thuế. Đồng thời, phân công, chỉ đạo tới từng đơn vị, cán bộ thuế cùng với các liên đội thuế phối hợp với UBND xã, phường rà soát, thu triệt để các khoản thu phát sinh và chuẩn bị công tác thuế khoán năm 2023. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế.    

Bài, ảnh: Hải Hương

Tin cùng chuyên mục