Quyết tâm về đích nông thôn mới

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới nhưng với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Cùng với sự quan tâm ủng hộ tích cực của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Sơn Dương đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các giải pháp, từng bước hoàn thành các tiêu chí, nâng số xã đạt chuẩn và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Sơn Dương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó huyện quan tâm rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Đồng thời tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự chung tay, góp sức của người dân thực hiện các tiêu chí. Ở các xã trong huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương người dân sẵn sàng hiến đất để mở đường, xây cầu và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.


Một góc thị trấn Sơn Dương.

Gia đình ông Nguyễn Văn Cầu ở thôn Lẹm, xã Kháng Nhật (Sơn Dương) đã tự nguyện hiến hơn 400 m2 đất khi Nhà nước triển khai xây dựng cầu Bảy Hào. Ông Cầu cho biết, khi có chủ trương triển khai xây dựng cầu, cán bộ xã, thôn vận động hiến đất, gia đình ông đồng ý ngay. 

Ở huyện Sơn Dương, việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới được thực hiện với một tinh thần khẩn trương, nghiêm túc nhất. Đối với các tiêu chí mềm có sự tham gia vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân và sẽ triển khai thực hiện ngay. Đối với các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, sẽ xác định địa điểm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai ngay khi được phân bổ vốn. Các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn các công việc cụ thể, lâu dài theo nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân thực hiện; huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện chương trình…

Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023 - 2025 đã được triển khai quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước việc huy động sức dân, xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “lấy người dân làm trung tâm”, xây dựng nông thôn mới mang lại lợi ích cho Nhân dân… đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2023, toàn huyện đã có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Lương, Văn Phú, Kháng Nhật, Phúc Ứng) và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Ninh Lai, Hồng Lạc). Như vậy, tính đến hết năm 2023 toàn huyện đã có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 17,03 tiêu chí/xã.

Khung cảnh nông thôn mới khang trang, sạch đẹp ở xã Hợp Hòa.

Đồng chí Giang Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cho biết, nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo Nông thôn huyện phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, nhất là sự chủ động, tích cực của cấp xã và Nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí mềm, cần ít nguồn lực như giảm nghèo, môi trường, tổ chức sản xuất… Huyện tranh thủ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới. Cùng với đó, tăng cường thu hút đầu tư; huy động các nguồn lực trong Nhân dân, khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân… Từ đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa huyện Sơn Dương về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra.

Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục