Quyết tâm xây dựng Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025

- Ngày 16-11, Huyện ủy Hàm Yên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 16 ngày 3-1-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thảo luận các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII).

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, huyện Hàm Yên đã lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân, nâng cao cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, đoàn kết xây dựng khu vực phòng thủ huyện Hàm Yên toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Huyện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 13%/năm, trong 10 năm huyện đã tổ chức bồi dưỡng về quốc phòng - an ninh cho trên 31.000 lượt người...

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Hàm Yên trao Giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về thực hiện Đề án số 16 ngày 3-1-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay huyện Hàm Yên đã đạt 4/6 mục tiêu của Đề án; 18/18 đảng ủy xã, thị trấn đã tập huấn, hướng dẫn, nhân rộng cách làm hay thông qua việc tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu...

Về dự thảo các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên phấn đấu bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là quyết tâm xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Dịp này, 2 cá nhân được Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”, Huyện ủy Hàm Yên khen thưởng cho 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Giang Lam

Tin cùng chuyên mục