Ủng hộ trên 3,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn

- Trong 2 năm 2021 - 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động cán bộ, đoàn viên ủng hộ trên 3,2 tỷ đồng làm 9,5km đường giao thông nông thôn tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 Đoạn đường bê tông thôn Cây Sấu, xã Hợp Thành (Sơn Dương) được hỗ trợ, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân.

Nguồn kinh phí được huy động từ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tại các công đoàn cơ sở. Trong đó, các địa phương được hỗ trợ gồm: thôn Bắc Triển, xã Kiến Thiết (Yên Sơn) được hỗ trợ 500 triệu đồng; xã Minh Khương (Hàm Yên) được hỗ trợ 400 triệu đồng; thôn Ấm Thắng, xã Thượng Ấm (Sơn Dương) được hỗ trợ 150 triệu đồng…

Đây là chương trình thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 55/NQ- HĐND ngày 20-11-2020 của HĐND tỉnh. Qua đó giúp đỡ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đi lại thuận lợi, an toàn trong mùa mưa lũ, góp phần sản xuất, vận chuyển nông sản thuận lợi, giúp các xã hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục