Sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

- Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Yên Phú (Hàm Yên) đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Đồng thời, có cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Chi bộ thôn 4 Minh Phú là tập thể duy nhất thuộc Đảng bộ xã được Huyện ủy Hàm Yên khen thưởng “có thành tích trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020”. Chi bộ có 26 đảng viên. Hằng năm, chi bộ đều họp, thống nhất kế hoạch đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, sát với tình hình thực tế. Đồng chí Phan Thị Xuyến, Bí thư Chi bộ thôn 4 Minh Phú cho biết, nhờ việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực, nên hằng năm, chi bộ đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Nội dung đăng ký đều gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, năm 2021 chi bộ đã gắn việc làm theo Bác với thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của chi bộ. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, đã vận động nhân dân làm được trên 3 km đường bê tông, đóng góp hơn 270 triệu đồng và công lao động xây dựng nhà văn hóa, khuôn viên và công trình phụ nhà văn hóa; vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập, thôn có 89 hộ, hiện bình quân thu nhập đạt 34 triệu đồng/người/năm.

Nhà văn hóa thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú (Hàm Yên) được xây dựng khang trang.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Đảng bộ có 31 chi bộ, trong đó có 23 chi bộ thôn, bản, với trên 400 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, hằng năm Đảng ủy xã đều triển khai kế hoạch đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các chi bộ. Đồng thời, kiểm điểm tiến độ thực hiện hằng tháng, nếu có vướng mắc, khó khăn gì trong quá trình thực hiện bàn giải pháp để khắc phục hoặc xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Đặc biệt, qua quá trình triển khai đăng ký, Đảng ủy nhận thấy nhiều cán bộ, đảng viên và tập thể chi bộ đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác trùng với đăng ký mô hình “Dân vận khéo”. Vì vậy, năm 2021 Đảng ủy đã xin ý kiến Huyện ủy lồng ghép việc đăng ký học tập và làm theo Bác với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” để tạo sự tập trung, chất lượng trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, mô hình “Dân vận khéo” ngày càng phong phú và đa dạng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2020, toàn xã có 275 mô hình “Dân vận khéo”, năm 2021 nâng lên có 299 mô hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo Bác.

Cùng với đó, Đảng bộ xã quan tâm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nội dung học tập và làm theo Bác. Qua đó, kịp thời đánh giá những chi bộ thực hiện tốt; nhắc nhở những chi bộ thực hiện còn hình thức, chưa thực sự hiệu quả. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua dự sinh hoạt chi bộ của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã; lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể xã. Nhờ đó, hằng năm qua đánh giá, tỷ lệ cán bộ, đảng viên và tập thể chi bộ hoàn thành việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều đạt cao. Năm 2020, có 43/45 tập thể hoàn thành nội dung đăng ký, chiếm 95,5%; 230/230 cá nhân hoàn thành nội dung đăng ký, đạt 100%.

Chi ủy thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú (Hàm Yên) họp với các đoàn thể đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đoàn Thanh niên xã luôn là lực lượng có nhiều nội dung đăng ký thực hiện thiết thực và triển khai có hiệu quả. Đồng chí Hoàng Thế Dũng, Bí thư Đoàn xã nói, Đoàn xã có 27 chi đoàn, trên 1.700 đoàn viên, thanh niên. Những năm qua, Đoàn xã đều hoàn thành nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Tiêu biểu như: Năm 2019 hoàn thành xây dựng 2 điểm vui chơi cho thiếu nhi tại Nhà văn hóa thôn 7 Minh Phú, điểm trường Mầm non thôn 6 Minh Phú, trị giá 9,5 triệu đồng. Năm 2020, Đoàn xã huy động đoàn viên, thanh niên giúp đỡ 2 hộ gia đình có công với cách mạng làm kè ao, trồng 500 cây keo tại thôn 5 Thống Nhất và giúp đỡ 1 hộ gia đình tại thôn 1A Thống Nhất làm 95 m đường bê tông. Năm 2021, Đoàn xã đăng ký nội dung vận động nhân dân thôn 7 Minh Phú làm đường điện thắp sáng đường quê với trên 20 cột đèn, dự kiến hoàn thành xây dựng trong tháng 11-2021. Với những kết quả đạt được, năm 2020 Đoàn Thanh niên xã đã được Huyện ủy biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo các chi bộ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục lồng ghép nội dung đăng ký với xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương… Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Bài, ảnh: Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục