Ngọn đuốc Olympic đã tới nước Pháp

Trong sự hân hoan ​​của hơn 150.000 người dân và du khách tập trung tại cảng Vieux-Port, con thuyền Belem chở ngọn đuốc Olympic chính thức tới bến ở thành phố Marseille vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày ...