TikTok tích cực hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa Việt Nam

Ngày 11-4, TikTok Shop Summit 2024 đã diễn ra với chủ đề “Giải pháp toàn diện thúc đẩy tăng trưởng bền vững” (One-stop Solution for Sustainable Growth), quy tụ hàng trăm thương hiệu, nhà bán hàng, ...