Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

- Sáng 28-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. 

Các đại biểu, học viên dự buổi Hội nghị tập huấn.

Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương có liên quan đến từng quy trình, từng bước giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được trao đổi tổng quan về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn sử dụng Hệ thống Một cửa liên thông; sử dụng, đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; quy trình nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để xây dựng, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chứng thực điện tử; thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ quan dữ liệu Quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Hội nghị cũng làm rõ những tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục các nội dung trong cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

Kết luận hội nghị tập huấn, đồng chí Tạ Văn Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khẳng định, cải cách thủ tục hành chính được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Đồng chí nhấn mạnh, đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện thành công “chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính” của tỉnh. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm sát sao hơn nữa trong việc chỉ đạo, điều hành để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mình quản lý theo tinh thần chính xác, thông thoáng, thuận tiện, nhằm tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần vào thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững.                                                                                                                      

Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục