Tháo gỡ khó khăn trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Ảnh minh họa.(Nguồn: Báo điện tử Chính phủ)

Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ triển khai các chương trình, nhất là trong xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc 3 chương trình theo đúng quy định pháp luật và Quy chế làm việc của Chính phủ, chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia) khẩn trương chủ trì, phối hợp các cơ quan chủ quản và cơ quan liên quan trình Thủ tướng xem xét, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành trước ngày 10/2 tới.

Ðồng thời, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư khẩn trương xây dựng chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương, hoàn thành trước ngày 20/2, lưu ý xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo dõi định kỳ, đột xuất tiến độ thực hiện các chương trình của Ban Chỉ đạo Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; cần đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành nhiệm vụ liên quan, hằng tháng báo cáo Thủ tướng danh sách các bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành và đề xuất biện pháp xử lý.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục