Thông cáo số 3, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, ngày 18/1/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3, cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, ngày 18/1/2024. (Ảnh: DUY LINH)

Buổi sáng

Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5 bằng hình thức biểu quyết điện tử (rút nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV ra khỏi chương trình kỳ họp).

Kết quả như sau: Có 464 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,12% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 462 đại biểu tán thành (bằng 93,71% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,75% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 432 đại biểu tán thành (bằng 87,63% tổng số đại biểu Quốc hội), có 20 đại biểu không tán thành (bằng 4,06% tổng số đại biểu Quốc hội), có 25 đại biểu không biểu quyết (bằng 5,07% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 477 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,75% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 450 đại biểu tán thành (bằng 91,28% tổng số đại biểu Quốc hội), có 16 đại biểu không tán thành (bằng 3,25% tổng số đại biểu Quốc hội); có 11 đại biểu không biểu quyết (bằng 2,23% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 465 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94,32% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 455 đại biểu tán thành (bằng 92,29% tổng số đại biểu Quốc hội), có 4 đại biểu không tán thành (bằng 0,81% tổng số đại biểu Quốc hội), có 6 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,22% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: Có 470 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,33% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 466 đại biểu tán thành (bằng 94,52% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0,61% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục