Lấy ý kiến nhân dân về kết quả xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào", lần thứ 4, năm 2023

- Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023 đã tiến hành họp xét tặng "Giải thưởng Tân Trào" cho 07 tác phẩm, cụm tác phẩm/công trình, cụm công trình của 07 tác giả, nhóm tác giả. Kết quả 07 tác phẩm, cụm tác phẩm/công trình, cụm công trình của 07 tác giả, nhóm tác giả được Hội đồng cấp tỉnh xét, bỏ phiếu đủ điều kiện đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh trao tặng “Giải thưởng Tân Trào” lần thứ 4, năm 2023.

Danh sách Tác phẩm, nhóm tác phẩm; công trình, cụm công trình đủ điều kiện trình UBND tỉnh tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023:

Số
TT
Tên tác phẩm, cụm tác phẩm/
công trình, cụm công trình
Họ và tên tác giả/nhóm tác giả
1 Tác phẩm: Tiểu thuyết: Rễ rừng,
NXB Quân đội nhân dân, năm 2021.
Tác giả: Đỗ Anh Mỹ
2 Tác phẩm: Phong tục lấy rể kế thế
của người Tày ở Tuyên Quang
,
NXB Văn hóa Dân tộc 2020.
Tác giả: Tống Đại Hồng
3 Tác phẩm: Tập thơ: Giấc mơ hạt thóc,
NXB Hội Nhà văn, năm 2005.
Tác giả: Đinh Công Thuỷ
4 Cụm tác phẩm âm nhạc:
- Điệu hát then tới đảo Trường Sa
- Chung tay xây dựng quê hương
- Khúc hát từ Quảng trường
- Tiếng đàn Then
Tác giả: Tăng Thình
5 Tác phẩm: Tập thơ: Đôi mắt đợi,
NXB Văn học, năm 2021
Tác giả: Tạ Bá Hương
6 Đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh
“Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản
Từ điển Tuyên Quang”
Nhóm tác giả:
Nguyễn Văn Sơn, Tạ Đức Tuyên
cùng nhóm nghiên cứu
7 Đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh
“Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao
chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền
trên Báo Tuyên Quang”
Nhóm tác giả: Ngô Thị Thu Hà
cùng nhóm nghên cứu

>>> Thông báo kết quả xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào" lần thứ 4, năm 2023

Tin cùng chuyên mục