Thực hiện tốt công tác tham mưu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

- Đồng chí Trung tá Phan Ngọc Đạo, Phó trưởng Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh là người chỉ huy giàu năng lực, luôn nỗ lực phấn đấu rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tá Phan Ngọc Đạo.

Ban Tác huấn là đơn vị tham mưu - tác chiến cấp chiến dịch có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Nhận thức được nhiệm vụ có nhiều khó khăn với khối lượng công việc lớn, đồng chí Phan Ngọc Đạo đã tích cực rèn luyện bản thân, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu tác chiến cho cán bộ, nhân viên.

Trên cương vị là Phó trưởng Ban Tác huấn, anh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng và kế hoạch huấn luyện chiến đấu đúng quy định. Cùng với đó, chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch bảo đảm cho nhiệm vụ tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh; tham mưu xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của cả nước, các ngày lễ, Tết trong năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong giai đoạn mới, Trung tá Phan Ngọc Đạo đã đề xuất nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và vận dụng đúng đắn, sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại; kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, nâng cao bản lĩnh, quyết tâm và khả năng cơ động của bộ đội trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; gắn công tác giáo dục chính trị, huấn luyện với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, 5 năm qua Trung tá Phan Ngọc Đạo luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được các cấp tặng thưởng 3 bằng khen, 3 giấy khen và 2 lần đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục