Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 18/10/2023 đạt 36,09% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 18/10/2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tuyên Quang đạt 36,09% kế hoạch, tăng 0,06% so với kỳ báo cáo ngày 17/10/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.510.054/6.954.567 triệu đồng, giá trị giải ngân tăng thêm 4.653,93 triệu đồng.

Công trình xây dựng Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm.

Toàn tỉnh có 15 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước; còn lại 16 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước gồm:

- Sở Giao thông vận tải đạt 49,5%

- Công an tỉnh đạt 49,8%

- Sở Y tế đạt 42,6%

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt 37,8%

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 31,1%

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 21,9%

- Sở Tài chính đạt 20,7%

- Sở Xây dựng đạt 4,9%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đạt 1%

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%

- Huyện Sơn Dương đạt 49,4%

- Huyện Lâm Bình đạt 36,9%

- Huyện Yên Sơn đạt 27,9%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 24,1%

- Huyện Hàm Yên đạt 10,6%.

Trong ngày có 4 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 17/10/2023, gồm:

- Sở Giao thông vận tải, giá trị giải ngân tăng thêm 2.497,36 triệu đồng.

- Huyện Lâm Bình, giá trị giải ngân tăng thêm 1.867,01 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 277 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm 160,82 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục