Trách nhiệm nêu gương của đảng viên

- Mỗi cán bộ, đảng viên tự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng.
 

Đồng chí Bàn Văn Tranh
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pắc Củng, xã Thượng Nông (Na Hang) 

Tin cùng chuyên mục