Thí điểm mô hình “Tổ quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú”

- Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết một số tỉnh đã thí điểm thực hiện mô hình "Tổ quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú” do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã làm Tổ trưởng.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh
Bí thư Chi bộ thôn Đồn Bầu, xã Bạch Xa (Hàm Yên)

Tổ có trách nhiệm cập nhật, nắm rõ thông tin đảng viên đi làm ăn xa và tổ chức họp hàng tháng, hàng quý để tham mưu giúp Đảng ủy xã theo dõi, quản lý chặt danh sách đảng viên miễn sinh hoạt Đảng đi làm ăn xa. Đồng thời, xem xét đơn xin miễn công tác, sinh hoạt Đảng của đảng viên để tham mưu Đảng ủy cho ý kiến đúng theo hướng dẫn, quy định cấp trên.

Tổ cũng thường xuyên liên hệ với các đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú để trao đổi, thông tin tình hình địa phương và kịp thời nắm bắt tình hình công việc, đời sống, diễn biến tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của từng đảng viên để có biện pháp quản lý phù hợp.

Tôi mong muốn cấp ủy các cấp nghiên cứu xem xét nếu phù hợp có thể thí điểm mô hình này nhằm giúp đảng viên đi làm ăn xa thực hiện tốt trách nhiệm của mình và giảm thiểu đảng viên bị xóa tên vì không có điều kiện tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ.

Tin cùng chuyên mục