Đảng viên phải nêu gương

- Với đặc thù là thôn có 70% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, để nâng cao năng lực lãnh đạo, chi bộ đã khơi dậy tinh thần tiền phong đối với mỗi đảng viên.

Đồng chí Hoàng Văn Hiền
Bí thư Chi bộ thôn Khun Vìn, xã Kiên Đài (Chiêm Hoá)

Quần chúng là đồng bào dân tộc thiểu số nên “trăm nghe không bằng mắt thấy”, bà con phải nhìn được việc mình làm trước rồi mới làm theo. Vì vậy, muốn lãnh đạo được quần chúng Nhân dân không có cách nào hiệu quả bằng việc nêu gương của mỗi đảng viên. Bất cứ công việc gì mới, chi bộ cũng phân công cho đảng viên làm trước. Tiêu biểu như năm 2020, để nhân rộng mô hình trồng dưa chuột liên kết, chi bộ đã vận động 8 hộ chủ yếu là đảng viên tiên phong trồng 1.000 m2. Sau 1 vụ, nhận thấy sản phẩm được bao tiêu, đầu ra và giá ổn định, từ 8 hộ trồng nay đã tăng lên 48 hộ trồng dưa với diện tích 7,2 ha. Nhờ đó, số hộ nghèo của thôn giảm từ hơn 50% năm 2020, xuống còn 22% hộ vào cuối năm 2023.

Tin cùng chuyên mục