Chú trọng nguồn kết nạp Đảng là người có uy tín

- Thời gian qua, công tác xây dựng, phát triển Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn còn nhiều khó khăn. Đã có nhiều kiến nghị, nhiều giải pháp nhưng tỷ lệ phát triển Đảng ở khu vực này vẫn còn hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn.

Bà Nông Thị Bình

Trưởng thôn, người có uy tín, thôn Nà Dầu, xã Yên Lập (Chiêm Hóa)

Nhiều cấp ủy cơ sở chưa chú trọng bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên là đội ngũ người có uy tín vùng đồng bào DTTS. Trong khi đó, đội ngũ này được người dân lựa chọn, bình xét từ thôn, xóm, tổ dân phố; đồng bào tín nhiệm người có uy tín tức là tín nhiệm Đảng. Họ được coi là lực lượng “quần chúng đặc biệt”, điểm tựa của mọi điểm tựa.

Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục coi trọng và phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào DTTS; chú trọng bồi dưỡng nguồn kết nạp Đảng là người có uy tín tiêu biểu để kết nạp Đảng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Tin cùng chuyên mục