Khơi dậy tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

- BCH Đảng bộ huyện đã, đang tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các chi bộ, đảng bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung bài viết của Tổng Bí thư và chuyên đề năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình

Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, truyền thống quê hương cách mạng giàu bản sắc văn hóa.

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được huyện thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương. Đồng thời, nhằm tiếp tục tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục