Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã quyết nghị 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp “Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng”.

Đảng viên Bàn Thị Xuân
Thôn Bắc Danh, xã Thanh Tương (Na Hang)


Chủ trương của Đảng là rất đúng, tuy nhiên thực tế hiện nay, tôi thấy rằng, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa thực sự sâu sát với Nhân dân. Việc sâu sát, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng đối với các tầng lớp Nhân dân có mặt còn hạn chế, dẫn tới, công tác dân vận chưa thực sự hiệu quả.

Vì vậy, tôi mong muốn trong thời gian tới, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tôn trọng ý kiến của Nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời đề nghị Cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa các quy định, quy chế về phát huy dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, có như vậy mới tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Tin cùng chuyên mục