Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác địa chính, xây dựng

- Qua nắm bắt về tình hình dư luận trong nhân dân và tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND các cấp, hầu hết các ý kiến cử tri quan tâm, phản ánh đến lĩnh vực địa chính, xây dựng.
 

Đồng chí Đỗ Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Ỷ La (TP Tuyên Quang)  

Tin cùng chuyên mục