Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II

- Báo Tuyên Quang online đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang.


Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng;

Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 2, các tỉnh bạn;

Thưa các quí vị đại biểu, các vị khách quý !

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Đây là niềm vinh dự, phấn khởi, tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói chung và thành phố Tuyên Quang nói riêng. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, xin nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Tuyên Quang nhân sự kiện có ý nghĩa lịch sử này.

Kính thưa các đồng chí !

Ngày 25/6/2009, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định công nhận đô thị loại III đối với thị xã Tuyên Quang. Ngày 02/7/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập thành phố Tuyên Quang, thuộc tỉnh Tuyên Quang. Trải qua các giai đoạn lịch sử, thành phố Tuyên Quang luôn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Xác định việc đầu tư xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang là động lực thúc đẩy sự phát triển chúng của cả tỉnh. Do vậy, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thành lập thành phố Tuyên Quang, năm 2012 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TU về đẩy mạnh quy hoạch xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang và cho chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang theo Đồ án Quy hoạch chung thành phố Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định nhiệm vụ: sớm hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, triển khai quy hoạch chi tiết và tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II, mang nét đặc trưng của đô thị miền núi, hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại I.

Thực hiện chủ trương đó, các cấp ủy, chính quyền thành phố Tuyên đã tập trung huy động nguồn lực để lập quy hoạch xây dựng, điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng, nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh hiện đại, đồng bộ; là một trong những thành phố trực thuộc tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh của khu vực miền núi phía Bắc (đến nay tỷ lệ đạt trên 72%), diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, khang trang hơn, sạch đẹp hơn, mang đậm nét đặc trưng của một đô thị miền núi. Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của thành phố có sự tăng trưởng khá cao, bình quân đạt trên 12%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. 

Với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên về mọi mặt, thành phố đã cơ bản đạt được các tiêu chí đô thị loại II, đánh dấu tiến trình phát triển đi lên, có ý nghĩa lịch sử, là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I. Đó là điều kiện thuận lợi để thành phố Tuyên Quang phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế, đáp ứng vai trò là đô thị hạt nhân trong hệ thống các đô thị của tỉnh, cũng như trong tổng thể hệ thống các đô thị của cả nước; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào tỉnh. Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp tục xây dựng thành phố Tuyên Quang hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II và hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại I, đô thị xanh, đô thị thông minh trong giai đoạn tới là xu thế tất yếu, để thành phố phát triển nhanh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng, đáp ứng sự mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc của tỉnh nói chung và thành phố Tuyên Quang nói riêng.

Kính thưa các đồng chí !

Đạt được tiêu chí đô thị loại II đó là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, không ngừng, song để đạt tiêu chí đô thị loại I, đô thị xanh, đô thị thông minh trong giai đoạn tiếp theo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định thì chúng ta cũng còn rất nhiều việc phải làm, có rất nhiều nhiệm vụ đặt ra cần phải giải quyết. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành phố Tuyên Quang cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa, nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; cùng với đó tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thiện và nâng cao một số tiêu chuẩn còn thấp như: tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thành, mật độ đường giao thông, chiếu sáng đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn mới đạt mức tối thiểu của đô thị loại II; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo kế hoạch. Phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Đây là công việc có tính chất hết sức quan trọng, cần phải thực hiện khẩn trương, khoa học, đồng bộ, bảo đảm cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố bền vững. Trước mắt, thành phố phải phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tiến hành ngay việc rà soát lại các quy hoạch, các chương trình, dự án đầu tư hiện có, điều chỉnh cho phù hợp với định hướng phát triển chung; khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết các phường, quy hoạch trung tâm các xã để làm căn cứ đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Hạn chế ở mức thấp nhất và tiến tới chấm dứt tình trạng đầu tư xây dựng không có quy hoạch hoặc không tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt.

Hai là, đồng thời với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phải tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố nắm vững chủ trương của tỉnh và thành phố về việc xây dựng thành phố Tuyên Quang hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại I, đô thị xanh, đô thị thông minh trong giai đoạn tiếp theo. Thông qua đó, tạo sự đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố. Giải quyết tốt hơn nữa những vấn đề quản lý đô thị, đất đai, ô nhiễm môi trường và các vấn đề xã hội khác. Đặc biệt là tạo được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng các công trình, dự án. Đây là công việc hết sức khó khăn, do đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư xây dựng công trình phải thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện đúng chế độ, chính sách của Nhà nước. Tăng cường đối thoại để giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vướng mắc phát sinh; đồng thời kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân cố tình cản trở, gây khó khăn cho chính quyền trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố phải nhận thức rõ và cùng chung tay, góp sức xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cơ sở hạ tầng, công trình văn hóa, phúc lợi, điện chiếu sáng, cây xanh đô thị... rất cần được đầu tư, điều đó cũng đòi hỏi chúng ta phải quản lý, khai thác, sử dụng thế nào cho hiệu quả. Nói như vậy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Tuyên Quang xác định rõ hơn nữa vị trí, tầm quan trọng, vinh dự và trách nhiệm của thành phố đối với cả tỉnh để thực hiện thật tốt phong trào thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đô thị văn minh; nghiên cứu phát động phong trào thi đua sâu rộng, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ nhân dân có một việc làm cụ thể để xây dựng thành phố "sạch - xanh - sáng - đẹp", hướng tới xây dựng đô thị thông minh, đô thị xanh. 

Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, các cấp ủy, chính quyền thành phố phải tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 20, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành phố Tuyên Quang phải là địa phương luôn đi trước, dẫn đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đúng với vai trò là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến. 

Kính thưa các đồng chí !

Xây dựng và phát triển thành phố là trách nhiệm chung của cả tỉnh, tôi đề nghị các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của thành phố Tuyên Quang trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các huyện trong tỉnh cũng cần có sự chia sẻ với thành phố Tuyên Quang. Tỉnh sẽ  cân đối, ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho thành phố theo lộ trình trong chương trình phát triển đô thị đã xác định.

Nhân dịp công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nói chung, thành phố Tuyên Quang nói riêng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương, Quân khu II, các tỉnh bạn trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Tuyên Quang. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến dự, trực tiếp trao quyết định và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho tỉnh và thành phố Tuyên Quang. Xin trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ lãnh đạo của tỉnh, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ và nhân dân thành phố đã đóng góp công sức của mình vào sự phát triển chung của thành phố Tuyên Quang.

Thành phố Tuyên Quang là của cả tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tin tưởng rằng sau lễ công bố Quyết định đô thị loại II ngày hôm nay, toàn tỉnh chúng ta, trong đó có thành phố Tuyên Quang sẽ thống nhất tư tưởng và hành động, chung sức chung lòng xây dựng thành phố Tuyên Quang sớm trở thành thành phố đạt tiêu chí đô thị loại I, đô thị xanh, đô thị thông minh trong giai đoạn tiếp theo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định. Sự kiện thành phố Tuyên Quang vinh dự được đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II là một sự kiện đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử, khởi đầu cho các công việc của một nhiệm kỳ mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Xin kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn !

Tin cùng chuyên mục