Trực tiếp: Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Video khác