Trực tiếp: Khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Video khác