Trực tiếp: Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ hai năm 2023 tại Lâm Bình

Video khác