Trực tiếp: Phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Video khác