Truyền hình trực tiếp: Phiên chất vấn và bế mạc Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX

Video khác