UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH Hãng phim tư nhân Đỗ Gia khảo sát bối cảnh quay tại điểm du lịch Tuyên Quang

- Ngày 5-7, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 2962/UBND-THVX trả lời về đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề nghị của Công ty TNHH Hãng phim Tư nhân Đỗ Gia hỗ trợ khảo sát điểm du lịch tại Tuyên Quang.

Theo đó, đồng ý để Công ty TNHH hãng phim tư nhân Đỗ Gia thực hiện khảo sát, tìm bối cảnh quay kênh Youtube cho diễn viên Lê Anh Huy; khảo sát trắc địa khu vực thác Khuổi Nhi (Lâm Bình) để làm hồ sơ trình duyệt thực hiện dự án “Khu phức hợp Thác Khuổi Nhi: Phim trường - Thể thao - Du lịch” tại tỉnh, theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 700/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 01/7/2024.

Giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan liên quan hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty TNHH hãng phim tư nhân Đỗ Gia thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc quyền quản lý phối hợp, giúp đỡ, cung cấp tài liệu liên quan đến rừng phòng hộ khu vực danh thắng hồ Na Hang - Lâm Bình, thác Khuổi Nhi để Công ty TNHH hãng phim tư nhân Đỗ Gia thực hiện khảo sát trắc địa.

UBND huyện Lâm Bình cung cấp thông tin, tài liệu về mời gọi đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ du lịch lòng hồ, du lịch dưới tán rừng phòng hộ trên địa bàn huyện. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp thực hiện công tác truyền thông.

P.V

Tin cùng chuyên mục