Phục dựng lễ hội truyền thống Đình Động Sơn

Chiều 30-6, tại Nhà văn hóa thôn Động Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu phục dựng lễ hội truyền thống Đình Động Sơn.

Nghi lễ tắm lửa của đồng bào dân tộc Cao Lan thôn Động Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn).

Lễ hội Đình Động Sơn được tổ chức vào 2 ngày lễ chính trong năm là ngày 2-2 và 2-6 âm lịch. Trong đó có những nghi lễ: cúng, tắm lửa và múa dân gian của đồng bào dân tộc Cao Lan. Đặc biệt nghi lễ tắm lửa, dành cho các chàng trai của đồng bào. Nghi lễ này thể hiện một chàng trai đã đủ trưởng thành, đủ sức mạnh để che chở cho gia đình, bản làng và thôn xóm. 

Việc phục dựng Lễ hội truyền thống Đình Động Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn) nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Cao Lan, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc theo tinh thần Nghị quyết TW 5 khóa VIII “Giữ gìn phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục