Tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023

- UBND tỉnh vừa có Văn bản số 5583/UBND- THVX ngày 31-12-2022 về việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023 trên địa bàn tỉnh, theo đúng nội dung đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và hiệp đồng với các sở, ngành địa phương có liên quan chuẩn bị pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023 bảo đảm chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Cùng với đó chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Tuyên Quang tham mưu với UBND tỉnh nguồn kinh phí, lập dự toán kinh phí tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023 bảo đảm theo đúng các quy định.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ CHQS tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phạm Huyền

Tin cùng chuyên mục