Tuyên Quang được công nhận 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký văn bản, công bố thêm nhiều di sản vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  Đó là các di sản ở các lĩnh vực như: Tập quán xã hội và tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống.

“Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn” xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tuyên Quang có 4 di sản được công nhận gồm: “Lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn” xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình; “Lễ hội đình Hồng Thái” xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; “Tri thức về cọn nước của người Tày” xã Trung Hà, xã Hà Lang (Chiêm Hoá), xã Côn Lôn (Na Hang), xã Phúc Yên (Lâm Bình); “Tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày” xã Lăng Can, Hồng Quang, Khuôn Hà, Thượng Lâm, xã Phúc Yên (Lâm Bình). Đến nay, Tuyên Quang có tổng số 17 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.          

 Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục