Di sản văn hóa xứ Tuyên

- Đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 12 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đó là Lễ hội Lồng tông dân tộc Tày, Lễ cấp sắc dân tộc Dao, Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La; hát Then dân tộc Tày, hát Soọng cô dân tộc Sán Dìu, hát Sình ca dân tộc Cao Lan; 

Đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 12 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đó là Lễ hội Lồng tông dân tộc Tày, Lễ cấp sắc dân tộc Dao, Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La; hát Then dân tộc Tày, hát Soọng cô dân tộc Sán Dìu, hát Sình ca dân tộc Cao Lan; 

Lễ hội Đình Thọ Vực, xã Hồng Lạc (Sơn Dương); kéo co truyền thống tỉnh Tuyên Quang; nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ, huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình; hát Páo dung dân tộc Dao; Lễ Đại Phan của người Sán Dìu; nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa tại các huyện Lâm Bình, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Yên Sơn. 

Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La thành phố Tuyên Quang.

Lễ Đại phan của dân tộc Sán Dìu.

Thầy Then thực hiện nghi lễ cúng Then trong Lễ hội Lồng tông huyện Lâm Bình.

Lễ Cấp sắc của người Dao.

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa.

Phụ nữ dân tộc Cao Lan với điệu múa chim gâu truyền thống.

Nghi lễ nhảy lửa ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, Lâm Bình. 

Phóng sự ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục