Trực tiếp: Chương trình công bố sản phẩm du lịch, khai trương điểm du lịch sinh thái lịch sử và các hoạt động hưởng ứng khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Video khác