Sở Tư pháp và thành phố Tuyên Quang đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính

- UBND tỉnh vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, Sở Tư pháp đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính với tổng điểm các lĩnh vực là 62,62 điểm, chỉ số cải cách hành chính đạt 94,49%. Tiếp đến là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải...


Cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thành phố, trong đó UBND thành phố Tuyên Quang đứng đầu với 54,14 điểm, chỉ số cải cách hành chính đạt 82,96%. 2 đơn vị xếp cuối là Sở Y tế và UBND huyện Chiêm Hóa. Kết quả chỉ số cải cách hành chính được đánh giá qua các điểm điều tra xã hội học trên 2 nhóm, gồm: Khảo sát lãnh đạo, quản lý; sự hài lòng của người dân và tổ chức.

Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục