Sơn Dương phấn đấu nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh

- Ngày 13-7, Ban Chỉ đạo nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị được kết nối với các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Sơn Dương.

6 tháng đầu năm, huyện có 22 doanh nghiệp, 283 hộ kinh doanh, 13 hợp tác xã được thành lập mới, có 1 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. UBND huyện đã thẩm định, hướng dẫn 2 nhà đầu tư đề xuất chủ trương dự án về du lịch. Ban Chỉ đạo DDCI của huyện tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cụm Công nghiệp Phúc Ứng, khu Công nghiệp Sơn Nam; triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án công nghiệp tại khu Công nghiệp Sơn Nam, cụm Công nghiệp Phúc Ứng. Toàn huyện đã tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được 18.119 hồ sơ. Năm 2021, UBND huyện Sơn Dương được UBND tỉnh đánh giá xếp thứ 2/7 huyện, thành phố về cải cách hành chính, tuy nhiên Chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI do Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá huyện xếp thứ 5/7 huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu rõ những hạn chế cũng như những tác động khách quan đến quá trình triển khai công việc và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm, để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, huyện Sơn Dương chú trọng đến các giải pháp nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường phối hợp ttrên tất cả các lĩnh vực; tăng tính công khai, minh bạch thông tin về phát triển kinh tế-xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính công; nâng cấp giao diện trang Thông tin điện tử. 

Linh Chi

Tin cùng chuyên mục