Đến năm 2030, ít nhất 40% số lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện cả nước có khoảng 54 triệu người trong độ tuổi lao động; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đã có bằng từ sơ cấp trở lên còn thấp, mới đạt gần 25%, tương ứng với khoảng 13,5 triệu người.

Số đông lao động còn lại chưa được đào tạo kỹ năng, thường làm những công việc giản đơn, năng suất thấp. Để có nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, từ nay đến năm 2030, nước ta cần ít nhất 40% số lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ, nhất là với các ngành tin học, công nghệ số...

Nhằm cung ứng lực lượng lao động có kỹ năng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương quy hoạch, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp với đặc thù và nhu cầu sử dụng nhân lực của từng ngành, địa phương. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo nghề, ưu tiên đào tạo các nghề xã hội đang cần...

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục