Công tác dân vận gần dân, sát dân hơn

- Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua công tác dân vận của tỉnh ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hướng mạnh về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực tế cho thấy, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; Đồng thời phải tổ chức, động viên Nhân dân tham gia thực hiện mới mang lại hiệu quả tốt nhất. Làm tốt công tác dân vận chính là làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong công tác dân vận phải đặc biệt chú trọng công tác dân vận của chính quyền, bởi đây là nơi quyết định cũng là nơi thực hiện chính sách, pháp luật, đòi hỏi phải nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Những năm gần đây, ở tỉnh ta, nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận đang từng bước được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết những vụ việc phát sinh trong Nhân dân. Điển hình như trong năm 2020, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã tập trung làm tốt công tác vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch cũng như ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ... Bên cạnh đó, hệ thống dân vận trong tỉnh cũng tập trung nắm bắt tình hình nhân dân, các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức nhiều buổi đối thoại với nhân dân, qua đó giúp tháo gỡ, giải quyết nhiều vướng mắc, làm tăng niềm tin của nhân dân đối với các cấp, chính quyền.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong thời gian tới công tác dân vận tiếp tục được đổi mới theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân hơn, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, vận động nhằm tạo ra sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Qua công tác dân vận, làm cho mọi cán bộ, đảng viên trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân hơn. Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời tham mưu cho cấp ủy các cấp giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong nhân dân.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục