Gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu trong công tác giải ngân vốn đầu tư công

- Trong các tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên tỉnh ta vẫn tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, do vậy kế hoạch đề ra cơ bản được đảm bảo.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31-5-2021 vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, tiến độ chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án khởi công mới năm 2021, tiến độ thi công các công trình, dự án chuyển tiếp còn chậm; nhiều công trình, dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng chưa hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quyết toán…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chễ trên, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công. Vừa qua, Thường trực Tỉnh uỷ đã có văn bản số 428 - CV/TU lãnh đạo “tăng cường công tác đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công”. Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến đôn xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tổng hợp đầy đủ, cụ thể về quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, thời gian khởi công - hoàn thành, vốn đã bố trí đến 31-12-2020, kết quả giải ngân vốn 2021 của các nhóm công trình; Công trình đã quyết toán còn thiếu vốn; công trình đã hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa trình hồ sơ quyết toán; công trình đã trình hồ sơ quyết toán nhưng chưa được phê duyệt quyết toán; kế hoạch vốn 2021 của các công trình chuyển tiếp; tiến độ thực hiện các công trình khởi công mới…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân tích làm rõ nguyên nhân các công trình, dự án chậm tiến độ, có biện pháp cụ thể, quyết liệt đối với chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp không đủ năng lực, không tập trung nhân lực, thiết bị để thi công xây dựng công trình theo tiến độ hợp đồng; chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công yếu kém, thiếu trách nhiệm, nhất là đối với các công trình, dự án khởi công mới, các công trình, dự án chuyển tiếp.

Tập trung thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án để triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo các công trình dự án khởi công mới được bố trí vốn kế hoạch năm 2021 phải được khởi công xây dựng trong đầu quý III/2021. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Đồng thời tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bi đầu tư để sớm khởi công xây dựng các công trình, dự án trọng điểm và các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các công trình thuộc Dự án di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang…

Thường trực tỉnh uỷ cũng giao trách nhiệm cho Bí thư các huyện uỷ, thành uỷ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, hủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư xác định kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, nhất là giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 là một nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung, quyết liệt chỉ đạo,điều hành và chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kết quả thực hiện.                                                

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục