Lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân

- Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện. Nhờ đó đã hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp, từng bước xây dựng một chính quyền nghe dân, thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân.

Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân là một nội dung quan trọng trong đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đã nhiều lần chỉ rõ: “quan liêu là việc cán bộ phụ trách xa rời thực tế, không điều tra, nghiên cứu đến nơi đến chốn, việc gì cũng không vững, chỉ đạo một cách đại khái, chung chung”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều việc làm thiết thực trong xây dựng phong cách làm việc trọng dân, gần dân và vì dân.

Chủ tịch UBND tỉnh duy trì lịch tiếp công dân, thường xuyên làm việc với các huyện, thành phố, các ngành về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và có những chỉ đạo kịp thời kiên quyết, giải quyết nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo kéo dài của công dân. Công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của thường trực HĐND các cấp cũng được chú trọng.

Tại các buổi tiếp dân, tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND các cấp đã quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện đúng các quy định, đồng thời tiếp nhận đơn thư của công dân chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhiều địa phương, cơ quan đã thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân định kỳ, tiếp đột xuất, tiếp công dân của người đứng đầu. Qua công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư của công dân, hồ sơ, đơn thư của công dân đã được phân loại, xử lý đảm bảo theo đúng quy định, kịp thời.

Để gần dân, thực sự lắng nghe được các ý kiến của công dân thì người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, chủ động nắm chắc tình hình, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, đặc biệt là những vấn đề nóng. Chỉ có thực sự lắng nghe, đi tới cùng của sự việc mới khắc phục được tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, từ đó sẽ tạo sự ổn định, đồng thuận để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục