Năm mới quyết tâm mới

- Tỉnh ta đã đi qua năm Tân Sửu - 2021 với nhiều thành tích nổi bật. Thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Bước vào năm Nhâm Dần - 2022, với phương châm chủ động, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời khắc phục kịp thời, hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đang tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm mới Nhâm Dần với các nhiệm vụ trọng tâm được xác định là: Tập trung thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch, không để dịch lây lan phức tạp trên địa bàn, thực hiện hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (cách ly - xét nghiệm - điều trị) và công thức “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân” . Triển khai đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại kinh tế của tỉnh gắn với đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình dự án có khả năng thúc đẩy, có sức lan tỏa phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp hàng hóa với phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên kết vùng, phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch, dịch vụ đô thị.

Thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển nhanh tư duy từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị gia tăng cao. Phát triển mạnh các sản phẩm đặc sản, sản xuất theo tiêu chuẩn, theo chuỗi liên kết, sản phẩm OCOP; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Mở rộng diện tích rừng cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), diện tích rừng trồng gỗ lớn phục vụ công nghiệp chế biến, tăng giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ. Ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp có tiềm năng  lợi thế, có giá trị kinh tế cao, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã có chủ trương đầu tư, sớm đi vào sản xuất các dự án công nghiệp đang triển khai xây dựng. Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phấn đấu mỗi huyện, thành phố có 01 sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương để thu hút khách du lịch.

Tiếp tục quan tâm và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thứ bậc xếp hạng các chỉ số (PAR Index, SIPAS). Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có uy tín, năng lực đầu tư vào tỉnh. Khẩn trương triển khai các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, hạ tầng kết nối thông minh, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, liên thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực, địa bàn; thực hiện các quy hoạch đảm bảo đồng bộ, phân cấp mạnh cho cơ sở gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán giao.

Quan tâm phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, xây dựng nội dung, mục tiêu phát triển văn hóa theo hướng văn minh, lành mạnh, đậm đà bản sắc dân tộc, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa của nhân dân. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục với tinh thần: đánh giá thật, giải pháp thật và kết quả thực chất: đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục