Nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên

- Với những việc làm cụ thể, thiết thực, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu với những kết quả rõ nét, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, với những chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với tinh thần học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, thông qua những việc làm giản dị nhưng thiết thực.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy trong tỉnh thời gian qua luôn gắn chặt với việc thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhờ vậy đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính. Tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhiều vấn đề bức xúc, phức tạp ở cơ sở được giải quyết, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền.

Những kết quả quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua chính là cơ sở để tỉnh ta tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, với mục tiêu làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là nguồn sức mạnh, động lực để vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ tỉnh xác định trong giai đoạn 2021 - 2025 là “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng tỉnh Tuyên Quang có nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả; môi trường xanh - sạch - đẹp; kinh tế phát triển nhanh, bền vững”. Để thực hiện tốt nội dung này, bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai thì việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo Bác được đặc biệt coi trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải xây dựng phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, tiêu cực… Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Thực hiện “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức. Với các hình thức học tập và làm theo Bác phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả sẽ góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong mọi mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục