Niềm tin năm mới

- Một năm kết thúc và giờ là lúc chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã trải qua. Bước vào đầu năm 2022, toàn tỉnh đối mặt với biết bao khó khăn chất chồng, nhất là khoảng thời gian dài diễn ra dịch bệnh Covid-19.

Duy trì và ổn định kinh tế đã khó, chưa nói đến tăng trưởng và phát triển; lao động, việc làm bị cắt giảm và thiếu hụt; đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn... Vậy mà chúng ta đã vượt qua bằng sự cố gắng vượt bậc với những thành quả thực sự đáng tự hào.

Các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đồng lòng thực hiện. Công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được đổi mới, cải cách một cách mạnh mẽ, tập trung vào các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Có 19/20 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng tiếp tục tăng trưởng như giá trị sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, sản lượng lương thực, doanh thu xã hội về du lịch...

Phát triển kinh tế luôn bảo đảm hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội. Tháng cuối cùng của năm 2022, chúng ta vui mừng khi Quảng trường Nguyễn Tất Thành là 1 trong 11 công trình, dự án cảnh quan xuất sắc đạt “Giải thưởng Phong cảnh thành phố châu Á” (ASIAN TOWNSCAPE AWARDS) năm 2022. Quảng trường Nguyễn Tất Thành cũng là công trình duy nhất trong cả nước đạt được giải thưởng danh giá này. Tiêu chí của Giải thưởng này chính là thân thiện với môi trường, an toàn bền vững, tôn trọng văn hóa và lịch sử địa phương, chất lượng nghệ thuật cao và đóng góp vào sự phát triển của khu vực và là hình mẫu cho các thành phố khác. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được quan tâm; công tác khám, chăm sóc sức khỏe của nhân dân được ưu tiên hàng đầu.

Huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân trong tỉnh cùng nỗ lực lớn và quyết tâm cao, hành động quyết liệt đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Mảnh đất quê hương cách mạng đang đổi thay, phát triển từng ngày. Chúng ta có thêm niềm tin sâu sắc vào những quyết sách trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân. Chắc chắn năm mới 2023, tỉnh ta sẽ tiếp tục có nhiều thắng lợi mới, toàn diện trên các lĩnh vực.                    

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục