Nỗ lực từ ngày đầu, tháng đầu

- Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, một năm đóng vai trò quan trọng cho đà tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ.

Chính vì vậy, trong kỳ họp HĐND tỉnh cuối cùng của năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã nhấn mạnh: năm 2023 khủng hoảng chính trị, xung đột quân sự, dịch bệnh vẫn còn dai dẳng ở một số nước, bức tranh kinh tế toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tăng trưởng chậm, gia tăng khả năng suy thoái trong ngắn hạn, lạm phát cao... Do vậy, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cần phải tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm của cá nhân trong thực thi nhiệm vụ.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu và đòi hỏi phương pháp chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý phải có sự đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa; tích cực cải cách, hiện đại hóa phương thức làm việc. Lãnh đạo là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần phải trăn trở, nghiên cứu, chủ động cập nhật nắm bắt các nội dung mới, phát huy khả năng tổng hợp, phân tích, giải quyết các vấn đề thực tiễn để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Công tác chỉ đạo, điều hành cần xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và lấy thực tiễn làm thước đo đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành. Do đó cần tăng cường sâu sát lĩnh vực ngành, địa phương, tiếp xúc đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp; chủ động tham mưu, đề xuất và kịp thời ban hành giải pháp, cơ chế, chính sách đúng đắn, phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Thông điệp của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã rõ ràng, thực hiện chỉ đạo của người đứng đầu UBND tỉnh, ngay trong những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh; đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp chế biến nông, lâm sản; quyết liệt chuyển đổi số trên các lĩnh vực, cải cách thủ tục hành chính…

Các ngành, địa phương đã tranh thủ mọi thời cơ để tạo ra sự phát triển nhanh, tạo sự chuyển động trong toàn bộ hệ thống, lấy hiệu quả làm thước đo cho hoạt động. Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và sự linh hoạt, quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023.

Phương Đông

Tin cùng chuyên mục