Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, vững bước trên đường đổi mới

- Cách đây 48 năm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng lịch sử ấy đã trở thành mốc son rất đỗi tự hào, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

48 năm trôi qua, nhưng đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn luôn là biểu tượng rực rỡ của tinh thần yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ sáng tạo Việt Nam.

48 năm trôi qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta luôn phát huy trí tuệ, bản lĩnh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay.

Ngày nay, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đã và đang giành thêm nhiều thành tựu to lớn, nhưng chiến thắng 30/4/1975 vẫn là một mốc son chói lọi, là niềm tự hào, kiêu hãnh của mỗi người dân Việt Nam.

Kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4, chúng ta càng thêm tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng, các thế hệ cha ông đã anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta cũng luôn tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; vào trí tuệ và tình đoàn kết muôn người như một của dân tộc Việt Nam.

Kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 cũng đúng vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 - ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Truyền thống anh dũng quên mình trong đấu tranh giữ nước đang được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó có giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiếp nối; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm tiên phong thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của quê hương Cách mạng Tân Trào nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đó cũng chính là sự tiếp nối lịch sử tự hào, góp phần đưa dân tộc Việt Nam đến những thắng lợi huy hoàng, khẳng định vị thế và uy tín trên trường quốc tế, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong.

 

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục