Tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát do tham nhũng

- Thời gian qua công tác thu hồi tài sản tham nhũng và tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả hơn, tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt được nâng lên…

Tuy nhiên nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng về công tác này vẫn còn hạn chế. Cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng còn bất cập, tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt còn thấp.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các quy định về trình tự, thủ tục, cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt thông qua thủ tục kết tội; cơ chế xử lý tài sản bị kê biên, phong tỏa. Sớm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp… Hoàn thiện cơ chế tương trợ tư pháp về hình sự để thực hiện tốt công tác phát hiện, xử lý tài sản do phạm tội mà có ở nước ngoài. Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần để kiểm soát tài sản chặt chẽ, hạn chế việc tẩu tán, che giấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có, tạo thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Ban Bí thư cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản… Có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự bảo đảm thật sự liêm chính.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục