Tích cực đẩy mạnh chương trình 1 tỷ cây xanh

- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc trồng cây gây rừng. Hơn 60 năm qua, Tết trồng cây do Người khởi xướng đã trở thành phong trào quần chúng mạnh mẽ, sâu rộng, thiết thực.

Trong những ngày đầu Xuân Tân Sửu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “vì một Việt Nam xanh” và hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại tỉnh ta. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường, một trong ba trụ cột của phát triển bền vững, để phong trào trồng cây gây rừng, trở thành một hoạt động thực chất hơn nữa theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương, các cơ quan liên quan làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện pháp luật về lâm nghiệp, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức, đồng lòng, tham gia trồng cây, trồng rừng.

Để thực hiện có hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh, các địa phương trong tỉnh cần rà soát kỹ quy hoạch sử dụng đất, trong đó xác định cụ thể quỹ đất trồng rừng theo 3 loại rừng: phòng hộ, đặc dụng, sản xuất, đặc biệt là đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, khu dân cư, công sở... để xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán, không chạy theo chỉ tiêu, phong trào.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, để chương trình mang lại hiệu quả thiết thực, hiệu quả, “Vì một Việt Nam xanh”. Góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục