Trách nhiệm với dân

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã kết thúc rất thành công. Sở dĩ phải thêm từ RẤT vì đây là kỳ bầu cử vô cùng đặc biệt - bầu cử trong bối cảnh cả nước đang căng mình chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân đồng thời duy trì nền kinh tế.

Thế nhưng cử tri vẫn nô nức đi bầu cử và hoàn thành bầu cử sớm. Các khu vực bầu cử vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ kép: bầu cử đúng luật và phòng dịch an toàn.  Các thế lực thù địch dù ra sức chống phá vẫn không làm nhụt niềm tin và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân vào cuộc bầu cử.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã cho thấy bài học lấy dân làm gốc là vô cùng quan trọng. Vận dụng bài học đó, nhân dân ta luôn được phát huy vai trò làm chủ, sử dụng dân chủ để góp phần xây dựng và bảo vệ vận mệnh quốc gia, dân tộc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cảnh báo việc một số cán bộ “cậy thế mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân”.

Chính vì vậy, nhân dân mong muốn các vị đại biểu mình vừa mới bầu luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm với nhân dân, đúng như mong muốn “đại biểu phải hết lòng vì nước vì dân” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trả lời phỏng vấn sau khi bầu cử sáng 23-5. Trách nhiệm với dân cũng là trách nhiệm với Đảng, với đất nước; không bao giờ được phản bội nhân dân, quay mặt trước những nỗi lo toan của dân; không lợi dụng vai trò đại biểu nhân dân để đánh bóng tên tuổi, hay phục vụ những mối lợi của riêng mình. 

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục