Na Hang phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

- Huyện Na Hang là huyện vùng cao với xuất phát điểm thấp trong xây dựng NTM nhưng đến nay toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái và Thanh Tương. Số tiêu chí đạt bình quân 15 tiêu chí/xã.

Đồng chí Đàm Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết:  MTTQ huyện Na Hang đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn với tinh thần huy động mọi nguồn lực theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đến nay, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp hơn 720 triệu đồng, trên 4.800 ngày công lao động.

Với người dân xã Hồng Thái việc xã hoàn thành NTM giống như kỳ tích bởi lẽ đây là địa bàn vốn còn rất nhiều khó khăn. Huyện Na Hang lại nhận thấy đây là địa bàn có tiềm năng để hoàn thành NTM sớm hơn dự kiến. Trong quá trình thực hiện Hồng Thái nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, trong đó công tác tuyên truyền cho người dân thay đổi nhận thức về phát triển kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa. Từ đó đã khơi dậy được tiềm năng của Hồng Thái bằng nhiều sản phẩm hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao như: chè Shan tuyết, lê, những vụ rau quả trái mùa… Kết quả năm 2020, Hồng Thái chính thức trở thành xã NTM, trong đó thu nhập bình quân đầu người của xã từ 5 triệu đồng/người/năm 2011 lên 36 triệu đồng/người/năm đến hết năm 2020. 

Được MTTQ tuyên truyền, vận động, hiện nay nhân dân thôn Bắc Gianh, xã Thanh Tương (Na Hang)
tập trung phát triển nuôi trâu vỗ béo để xóa đói giảm nghèo và giữ vững tiêu chí NTM.

Nổi bật trong các cuộc vận động và phong trào là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ các cấp trong huyện triển khai hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đóng góp trực tiếp trong xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, bảo vệ môi trường. Trong 5 năm (2016 - 2020), MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, huy động các nguồn lực để bê tông hóa được 163 km đường trục xã, trên 110 km đường giao thông liên thôn, nội đồng, kiên cố hóa được 53,23 km kênh mương, xây dựng mới được 8 nhà văn hóa xã… Mặt trận Tổ quốc cũng triển khai các chương trình từ Quỹ Vì người nghèo, xóa nhà tạm, dột nát cho 928 hộ nghèo với tổng trị giá trên 6.176 tỷ đồng, trực tiếp góp phần vào quá trình xây dựng NTM của toàn huyện.

Mới đây, xã Thanh Tương đã về đích NTM, đồng chí Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thanh Tương thực sự đi vào chiều sâu, trong quá trình triển khai thực hiện, xã Thanh Tương đã chỉ đạo các thôn bản tới người dân không nóng vội chạy theo thành tích làm đến đâu chắc đến đó, xã cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các thành viên ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tăng cường bám sát địa bàn, lắng nghe những ý kiến nguyện vọng của người dân. Ủy ban MTTQ xã phối hợp cùng chính quyền đề ra những giải pháp thực hiện phù hợp với thực tế, khắc phục khó khăn trong quá trình triển  khai thực hiện với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đặc biệt là tại thôn Bắc Danh, Nà Coóc, người dân đang tập trung phát triển kinh tế từ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo và xây dựng phong trào đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, MTTQ các cấp của huyện đang tích cực triển khai những việc làm cụ thể, như: thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; thành lập các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xây dựng hầm bể Biogas gắn với xóa đói giảm nghèo; xây dựng đoạn đường “Thắp sáng đường quê”, tuyến đường hoa; triển khai thực hiện Công trình Thanh niên,... Qua đó, tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động người dân tham gia hiến đất, ủng hộ ngày công lao động, vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, các công trình công cộng.               

Bài, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục