Xây dựng nông thôn thành miền quê đáng sống

- Ngày 17-7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) Trung ương, tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chương trình, giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí: Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh.

3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đã có rất nhiều thay đổi: Hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới đồng bộ; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, giáo dục và đào tạo phát triển ổn định vững chắc, hoạt động văn hóa thể dục, thể thao phát triển; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 toàn quốc đạt khoảng 46,3 triệu đồng/người/năm (tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2020). Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo và kịp thời, hiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2022 còn khoảng 5,4%, giảm 1,7% so với năm 2020; môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; an toàn, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn luôn được ổn định...Cả nước có 6.022/8.177 xã (73,65%) đạt chuẩn NTM (tăng 11,3% so với cuối năm 2020); 1.331 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 176 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Tuyên Quang cũng đã đạt được kết quả quan trọng. Đã có 62/122 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM (chiếm 50,82%); 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố Tuyên Quang đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 5/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ nay đến hết năm 2025, cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận nỗ lực của các tỉnh, thành phố trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, nửa cuối của giai đoạn 2021-2025 còn nhiều việc phải làm, do đó các địa phương cần tập trung nguồn lực, hoàn thành các tiêu chí một cách bền vững, tuyệt đối không làm mất đi bản sắc vùng miền, trên cơ sở lấy người dân làm chủ thể. Mục tiêu là phải xây dựng nông thôn thành những miền quê đáng sống. 

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục