Tiếng việt | English

Đảng bộ Quân sự huyện Chiêm Hóa: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ

- Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự huyện Chiêm Hóa đã kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự liên tục đạt trong sạch vững mạnh.

Cán bộ Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện Chiêm Hóa bổ sung kế hoạch nhiệm vụ
bảo vệ an ninh chính trị và chế độ XHCN của Ban CHQS huyện.

Đảng bộ Quân sự huyện có 3 chi bộ: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật với 38 đảng viên. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng ủy đã họp thống nhất phân công từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trên các mặt công tác: Chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Theo Thượng tá Trịnh Xuân Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện, mỗi đồng chí đảng ủy viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong bàn bạc mọi công việc, nội dung, nhiệm vụ theo các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng ủy đã ban hành. Sau đó, thông qua họp chi bộ, đảng viên đã phát huy trí tuệ tập thể của toàn thể đảng viên trong việc tham gia thảo luận xây dựng ý kiến, chương trình, báo cáo, nghị quyết; bàn và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể để thực hiện.

Trên tinh thần bàn bạc dân chủ, thống nhất, Đảng ủy, chi bộ đã ban hành các chủ trương sát, đúng với thực tế nên khi tổ chức thực hiện được đảng viên đồng tình. Từ đó, 100% đảng viên được phân công phụ trách theo đúng chức trách, quyền hạn đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dám chịu trách nhiệm trước tập thể về phần việc đã bàn, đã quyết. Thiếu tá Triệu Văn Cai, chi bộ Ban Chính trị cho biết, anh được Chi bộ giao phụ trách công tác cán bộ, bảo vệ - an ninh, tuyên huấn, dân vận. Cấp ủy đã đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn của anh trước khi giao nhiệm vụ này. Ban chi ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ. Vì mới luân chuyển công tác từ 1 đơn vị chủ lực của Quân khu 2 về đơn vị nên cá nhân anh được đồng chí Chính trị viên và Chính trị viên phó của Ban CHQS huyện trực tiếp bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ. Anh đã luôn nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, anh là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”.

Qua sinh hoạt hàng tháng, Đảng ủy, các chi bộ tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân thông qua tự phê bình và phê bình; khi tiến hành tự phê bình và phê bình là phê bình việc chứ không phải phê bình người. Người đứng đầu Đảng ủy, Bí thư chi bộ đã nghiêm túc chỉ ra những ưu, khuyết điểm của từng đảng ủy viên, đảng viên; đồng thời phát huy ý thức tự giác, dân chủ để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Qua kiểm điểm, cán bộ, đảng viên sẽ tìm ra cách thức, phương pháp khắc phục nhằm củng cố và tăng cường sự thống nhất về ý chí và hành động. 

Không chỉ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của Đảng ủy, Đảng ủy cũng đẩy mạnh dân chủ mở rộng trong toàn đơn vị qua giao ban hàng ngày, sinh hoạt Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần; sinh hoạt Hội đồng Quân nhân. Theo Trung tá Lục Văn Nho, Phó Tham mưu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng quân nhân Ban CHQS huyện, như thường lệ, hàng tháng, sau khi có Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Quân nhân tổ chức họp, đảng viên, quân nhân bàn, thảo luận những giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết. Qua buổi sinh hoạt của quân nhân, đảng viên, quân nhân trong đơn vị được bày tỏ, đóng góp các ý kiến sát đúng cho tập thể Đảng ủy, tập thể chỉ huy, cá nhân đồng chí chỉ huy đơn vị, đảng ủy viên trên các lĩnh vực: chính trị, hậu cần, kinh tế, đời sống. 

Nhờ thực hiện hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, những năm qua, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự huyện được nâng lên. Nhiều năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn 100% xã đạt khá, giỏi; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ.                    

  Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục