Tiếng việt | English

Khối dân vận thị trấn Vĩnh Lộc: Nâng cao chất lượng hoạt động

TQOL - Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Khối dân vận thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) đã không ngừng đổi mới nội dung, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn viên thanh niên thị trấn Vĩnh Lộc giúp đỡ nhân dân tổ dân phố Luộc 4
 đào móng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng.

Đồng chí Khổng Trọng Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối dân vận thị trấn, cho biết: Khối dân vận thị trấn có 9 thành viên, các thành viên trong khối chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm. Năm 2018, thị trấn Vĩnh Lộc là 1 trong 7 địa phương trong tỉnh thí điểm thực hiện các giải pháp nâng cao hoạt động của khối dân vận cơ sở. Khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt sự phân công, phối hợp giữa các thành viên trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; hướng dẫn các phong trào quần chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Khối đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chủ động ban hành các kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chương trình phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác dân vận. Đặc biệt là việc đổi mới hệ thống và sắp xếp lại các văn bản khoa học, cụ thể hóa công việc. Các thành viên trong khối đã lựa chọn việc làm và đăng ký điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp chức năng, nhiệm vụ để thực hiện. 

Năm 2018, thị trấn có 40 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký được công nhận, trong đó có 25 mô hình thực hiện hiệu quả. Năm 2019, các tập thể, cá nhân đã đăng ký 70 mô hình “Dân vận khéo”. Điển hình như việc vận động nhân dân thực hiện tốt trật tự đô thị, tự tháo dỡ các công trình lấn chiếm, giải tỏa hành lang ATGT. Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng nhà văn hóa, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu…

Tiêu biểu như tổ Luộc 4 xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng nhà văn hóa; tổ 11 Tháng 9 giải tỏa hành lang ATGT, vận động nhân dân góp tiền lát gạch hành lang đường, xây dựng tổ tự quản về an ninh trật tự, tuyến phố văn minh… Riêng năm 2018, thị trấn đã xã hội hóa được hơn 500 triệu đồng xây dựng 1 nhà đa năng trường Tiểu học Vĩnh Lộc. Các tổ dân phố đã vận động xây dựng 3 nhà văn hóa ở tổ Luộc 4, Luộc 1 và Đồng Tụ. Nhân dân tổ Luộc 1, Luộc 2, Luộc 3, Luộc 4, Trung Tâm và 11 Tháng 9 đã thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để mở rộng hành lang ATGT. 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Vĩnh Lộc cho biết: Năm 2018, MTTQ thị trấn đã lựa chọn 2 nội dung thực hiện công tác dân vận: “Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu” gồm 40 hộ thuộc tổ Luộc 4 và “Cảm hóa đối tượng lầm lỗi” ở tổ Vĩnh Lợi. Ngoài ra còn vận động nhân dân không cơi nới, lấn chiếm lòng, lề đường kinh doanh, buôn bán. Vào ngày cuối tuần, nhân dân trong tổ cùng nhau quét dọn, vệ sinh tuyến đường khu dân cư. Vì vậy, tuyến phố luôn thông thoáng, sạch đẹp. Năm 2019, MTTQ thị trấn tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố lựa chọn và đăng ký thực hiện các tuyến đường kiểu mẫu. Đến nay, các tổ đã đăng ký 20 tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Khối dân vận cũng từng bước kiện toàn tổ chức, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ trong hệ thống cho phù hợp, nhằm phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, làm tốt công tác vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn và phân công cán bộ có đủ năng lực và được quần chúng tín nhiệm để làm công tác dân vận. 

Có thể khẳng định, thông qua việc đổi mới nội dung hoạt động, cùng với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng của khối dân vận, công tác dân vận của thị trấn Vĩnh Lộc đã từng bước được nâng lên trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận trong xã hội.     

 Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục